x

Kurslar

Kurslar

 

TORAKS KURSU - 29 Eylül 2023 CUMA

11:00-11:15Açılış konuşması ve Kurs hakkında bilgilendirme:  
1. Tek Akciğer Ventilasyonu (TAV):
11:15-11:30: TAV Araç gereçleri, Hava yolu Yönetimi 
11:30-11:45: Perioperatif Hipoksi ve Yönetimi 
11:45-12:00: Nasıl ventile edelim? 
2. Uygulamalar: N. Mert Şentürk, Davud Yapıcı, F. Nur Kaya, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Özlem Turhan, Mustafa Azizoğlu, Muhammet Ahmet KARAKAYA
12:10-12:30: Bütün İstasyonlar: Fiberoptik Bronkoskopi 
12:30 - 13:00: KahveArası
13:00-13:20: A İstasyonu: Sol Çift lümenli Tüpler 
13:20-13:40:

B İstasyonu: Cohen bronşiyal bloker

 
13:40-14:00: C İstasyonu: EZ-Bloker, Univent Tüp 
14:00-14:20:D İstasyonu: Tappa bronşiyal bloker, Unibloker 
14:20-14:40: E İstasyonu: USG- Torasik Bloklar 
14:40-15:00: KURS DEĞERLENDİRMESİ-GERİ BİLDİRİM VE SERTİFİKA DAĞITIMI

EKOKARDİYOGRAFİ KURSU - 29 Eylül 2023 Cuma

11:00-11:15AçılışZerrin Sungur
Türkan Kudsioğlu
11:15-11:30Sol Ventrikül ve TÖETürkan Kudsioğlu
11.30-12:00Right ventricular pathophysiologyPatrick Wouters
12:00-12:15Kahve Arası
12:15-12:30Hemodinamik HesaplamalarAlper Kararmaz
12:30-12:45Mitral ve Aort KapakÜmit Karadeniz
12:45-13:00Temel Akciğer USGTülün Öztürk
13:00-15:00I-Pratik Uygulama (Transözefageal EKO, maket Simülasyon)Muharrem Koçyiğit,
Ümit Karadeniz
Günseli Abay
 II-Pratik Uygulama -Temel Görüntüler (Transtorasik EKO)Bahar Öç,
Zeliha Tuncel
 III- Pratik Uygulama- Hesaplamalar (Transtorasik EKO)Alper Kararmaz,
Beyhan Bakkaloğlu
 IV- Pratik Uygulama Temel Akciğer USGTülün Öztürk

HEMODİNAMİ KURSU - 29 Eylül 2023 Cuma

11:00-11:15Çalıştay Tanıtımı Tülün Öztürk
11:15-11:30 Oksijen sunumu, tüketimi, OER ve bozukluklarıAslı Demir
11:30-11:45 Statik parametreler; CVP, PAP, PCWPSibel Yılmaz Ferhatoğlu
11.45-12:00Dinamik parametreler, SVV, PPV, PVIPınar Karaca
12:00-12:15 Tartışma 
12:15-12:30Kahve Arası
12:30-12:45Afterload parametreleri, SVR, Ea,Taner Abdullah
12:45-13:00Kontraktilite parametreleri, dP/dT,CCE,CPOEnes Aydın
13:00-13:15 Tartışma 
13:15-13:30KahveArası 
 

UYGULAMA MASALARI

13:30-14:00PULSE Counter analiz, Mostcare, CI, SVI, SVRI, Ea, Edyn, CCE, dp/dt, PPV 
14:00-14:30Strok Volum analiz, Özefageal Doppler CI, SVI, FTc,FTp, MD 
14:30-15:00 PULSE Counter analiz, LIDCO, PVI 
15:00 Geri Bildirim 
 Eğiticiler: Tülün Öztürk, Aslı Demir, Enes Aydın, Taner Abdullah,
Pınar Karaca, Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Olcay Yaldır Kayalı